ที่พักจังหวัดแพร่ , โรงแรมจังหวัดแพร่ , เมืองแพร่ , จังหวัดแพร่ , ที่พักราคาถูกเมืองแพร่ , เฮือนพักถุงเงิน , phrae , hueanpak thunghgern

เฮือนพักถุงเงิน (Hueanpak thunggern)

โทร. 095-4492804 / 095-4509224
:: เฮือนพักถุงเงิน (Hueanpak thunggern) ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกท่าน สู่เรือนพักกลางเมืองแพร่ ::
 
ที่พักจังหวัดแพร่ , โรงแรมจังหวัดแพร่ , เมืองแพร่ , จังหวัดแพร่ , ที่พักราคาถูกเมืองแพร่ , เฮือนพักถุงเงิน , phrae , hueanpak thunghgernที่พักจังหวัดแพร่ , โรงแรมจังหวัดแพร่ , เมืองแพร่ , จังหวัดแพร่ , ที่พักราคาถูกเมืองแพร่ , เฮือนพักถุงเงิน , phrae , hueanpak thunghgernที่พักจังหวัดแพร่ , โรงแรมจังหวัดแพร่ , เมืองแพร่ , จังหวัดแพร่ , ที่พักราคาถูกเมืองแพร่ , เฮือนพักถุงเงิน , phrae , hueanpak thunghgernที่พักจังหวัดแพร่ , โรงแรมจังหวัดแพร่ , เมืองแพร่ , จังหวัดแพร่ , ที่พักราคาถูกเมืองแพร่ , เฮือนพักถุงเงิน , phrae , hueanpak thunghgernที่พักจังหวัดแพร่ , โรงแรมจังหวัดแพร่ , เมืองแพร่ , จังหวัดแพร่ , ที่พักราคาถูกเมืองแพร่ , เฮือนพักถุงเงิน , phrae , hueanpak thunghgern  
 

--> บรรยากาศห้องพัก

       
 
--> บรรยากาศห้องประชุม, ร้านกาแฟ

       
       
 
--> เรือนรับรอง

         

 
--> อาคารที่พัก

       
       
       
       
   
       

 
--> บรรยากาศบริเวณอาคาร

       
       
       

 
     
 
© Copyrignht 2015 , www.hueanpak_thunggern.com All right reserved
206  หมู่ที่ 4   ต.ร่องฟอง   อ.เมืองแพร่   จ.แพร่